IT CAMP

May 26, 2015

Zaujímavé zadania projektov, skvelí kouči z firiem, vynikajúci študenti, výborná atmosféra. Všetci, ktorým koluje v žilách programátorská krv, zažili 22.mája 2015 pravý žilinský IT Camp, organizovaný IKT klastrom Z@ict.


Podujatie prebiehalo formou intenzívnej celodennej práce 17 tímov zložených z nadšených, kreatívnych, zanietených campistov, ktorí pracovali na konkrétnych zadaniach pod vedením profesionálnych konzultantov - expertov zo zúčastnených firiem. Cieľom bolo sledovať, ako sa campisti popasujú s úlohami, zladia v tíme a zvládnu prácu pod časovým tlakom. Pre účastníkov bol IT Camp jedinečnou príležitosťou podrobiť svoje zručnosti a schopnosti skúške pod vedením profesionálov s možnosťou získania pracovného miesta v niektorej zo zadávateľských firiem. Campisti preukázali vysokú mieru analytického myslenia, tvorivosti a znalostí v oblasti moderných programátorských prostredí. Konzultanti po prezentácii výsledkov jednotlivých projektových tímov vybrali tie najlepšie a odovzdali im hodnotné ceny. Na záver prebehol camping na bare - neformálny networking všetkých účastníkov, ktorý trval až do polnoci.

Fotogaléria

IKT klaster
Zaict privátna zóna

Prihlásenie
Registrácia
nového užívateľa

 
Predmety činnosti IKT klastra zaict

Cieľom združenia je zlepšovanie kvality života obyvateľov Žilinského regiónu, zvyšovanie jeho prosperity a atraktivity, ako aj podpora konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.

Predmetom činnosti združenia je:

  • Vytvorenie a udržiavanie komunikačnej platformy
  • Cielená podpora vzdelávania
  • Prispievanie k zvyšovaniu sociálnej inklúzie
  • Popularizácia oblasti informačných a komunikačných technológií
  • Zvyšovanie povedomia o sektore informačných a komunikačných technológií
  • Napomáhanie vytváraniu excelentných pracovných podmienok
  • Intenzívna podpora vytvárania a využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
  • Prispievať k budovaniu poznatkovej ekonomiky

Pracovné ponuky

Partneri