Aktuality

May 26, 2015
IT CAMP
Zaujímavé zadania projektov, skvelí kouči z firiem, vynikajúci študenti, výborná atmosféra. Všetci, ktorým koluje v žilách programátorská krv, zažili 22.mája 2015 pravý žilinský IT Camp, organizovaný IKT klastrom Z@ict.

May 13, 2015
Návštevy Z@ict a jeho členov na vybraných univerzitách v SR a ČR
V priebehu februára 2015 zástupcovia klastra Z@ict navštívili vybrané univerzity s technickým zameraním v Slovenskej republike a Českej republike. Cieľom série návštev bolo sprostredkovať študentom príležitosti pre podporu štúdia a začatie profesionálnej kariéry v Žilinskom regióne ponúkané zo strany klastra Z@ict a jeho partnerov, t.j. aktuálnu ponuku stáží, praxe, záverečných prác, voľných pracovných pozícií a podporu podnikateľských nápadov.

May 13, 2015
IT trhovisko - veľtrh príležitostí pre študentov, výskumníkov a potenciálnych zamestnancov v oblasti IKT
Podujatie vzniklo na základe idey prepojiť dopyt a ponuku na IT trhu práce v regióne, t.j. významných zamestnávateľov s potenciálnymi zamestnancami – študentmi univerzity.

October 27, 2014
Bronzový certifikát ESCA pre klaster Z@ict
Náš klaster úspešne získal bronzový certifikát ESCA ako výsledok medzinárodného benchmarkingu.

October 6, 2014
IT Trhovisko
IKT klaster Z@ict organizuje ďalšie zo série podujatí, ktoré vytvárajú priestor na stretnutie ponuky s dopytom, na prepojenie kvalitných IT študentov s kvalitnými IT firmami zo žilinského regiónu.

October 6, 2014
Európsky týždeň programovania
Naše životy sú dnes ovplyvňované digitálnymi technológiami, a preto potrebujeme cielene rozvíjať svoje digitálne zručnosti. V blízkej budúcnosti bude mať programovanie rozhodujúci význam tak pre získanie či udržanie si dobrého pracovného miesta, ako aj pre začatie podnikania. Viac ako 90 % odborných profesií si v súčasnosti vyžaduje určité znalosti v oblasti informačných a komunikačných technológií. Pracovníci v oblasti informačných a komunikačných technológií navyše tvoria kľúčový pilier modernej pracovnej sily vo všetkých odvetviach hospodárstva, pričom dopyt rastie o 3 % ročne a počet absolventov počítačových vied je stále málo. Preto napriek vysokej miere nezamestnanosti v Európe zostávajú mnohé voľné miesta pre pracovníkov v oblasti IKT aj naďalej neobsadené. Ak sa tento problém nebude primeraným spôsobom riešiť na európskej i národnej úrovni, v roku 2020 nám môže chýbať až 900 000 odborníkov na informačné a komunikačné technológie a súvisiace služby.

March 27, 2013
Klaster Z@ICT realizuje projekt Integrovaný regionálny informačný systém – IRIS
Hlavným cieľom projektu je na základe komplexných analýz spracovať detailný návrh a zabezpečiť pilotnú realizáciu inteligentného, integrovaného informačného systému pre potreby optimalizácie nákladov, zvýšenia využívania kapacít a následného rozvoja prihraničných regiónov (Žilinský samosprávny kraj a Moravskosliezsky kraj) s následným zhodnotením a verifikáciou navrhnutého riešenia tak, aby mohlo byť multiplikované vo všetkých prihraničných regiónoch.

ArchĂ­v

IKT klaster
Zaict privátna zóna

Prihlásenie
Registrácia
nového užívateľa

 
Predmety činnosti IKT klastra zaict

Cieľom združenia je zlepšovanie kvality života obyvateľov Žilinského regiónu, zvyšovanie jeho prosperity a atraktivity, ako aj podpora konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.

Predmetom činnosti združenia je:

  • Vytvorenie a udržiavanie komunikačnej platformy
  • Cielená podpora vzdelávania
  • Prispievanie k zvyšovaniu sociálnej inklúzie
  • Popularizácia oblasti informačných a komunikačných technológií
  • Zvyšovanie povedomia o sektore informačných a komunikačných technológií
  • Napomáhanie vytváraniu excelentných pracovných podmienok
  • Intenzívna podpora vytvárania a využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
  • Prispievať k budovaniu poznatkovej ekonomiky

Pracovné ponuky

Partneri