IKT klaster
Zaict privátna zóna

Prihlásenie
Registrácia
nového užívateľa

Vitajte na stránke z@ict.

V záujme zabezpečenia udržateľného rozvoja Žilinského regiónu Žilinský samosprávny kraj dlhodobo vyvíja iniciatívy smerujúce k rozvoju inovácií a technologicky orientovaného priemyslu. Tieto sú o.i. formulované v Rámcovej stratégii Žilinského regiónu pre oblasť inovačného rozvoja, ktorá bola vytvorená ako súčasť projektu Žilinská inovačná politika (projekt tvorby regionálnej inovačnej stratégie).
Viac o inováciach Žilinského regiónu: Inovačný portál Žilinského regiónu

Jedným z identifikovaných nástrojov na dosiahnutie zlepšenia dlhodobej konkurencieschopnosti regiónu je podpora vzniku a rozvoja odvetvových klastrov. Existencia úspešných klastrov vo svete je dôkazom, že aj malé regióny môžu byť úspešné v globálnej konkurencii.

Aktuality

March 27, 2013
Klaster Z@ICT realizuje projekt Integrovaný regionálny informačný systém – IRIS
Hlavným cieľom projektu je na základe komplexných analýz spracovať detailný návrh a zabezpečiť pilotnú realizáciu inteligentného, integrovaného informačného systému pre potreby optimalizácie nákladov, zvýšenia využívania kapacít a následného rozvoja prihraničných regiónov (Žilinský samosprávny kraj a Moravskosliezsky kraj) s následným zhodnotením a verifikáciou navrhnutého riešenia tak, aby mohlo byť multiplikované vo všetkých prihraničných regiónoch.

November 23, 2012
Návšteva Čínskej provincie Zhejiang
Riaditeľka Z@ICT klastra Mária Prekopová sa spolu so zástupcami Žilinského samosprávneho kraja a Žilinskej Univerzity zúčastnila pracovnej cesty v Čínskej provincii Zhejiang.

April 25, 2012
V žilách ICT špecialistov Žiliny koluje výnimočná krv a neboja sa o ňu podeliť!
Podporte Letnú kvapku krvi a príďte aj Vy darovať krv.

Archív

 
Predmety činnosti IKT klastra zaict

Cieľom združenia je zlepšovanie kvality života obyvateľov Žilinského regiónu, zvyšovanie jeho prosperity a atraktivity, ako aj podpora konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.

Predmetom činnosti združenia je:

  • Vytvorenie a udržiavanie komunikačnej platformy
  • Cielená podpora vzdelávania
  • Prispievanie k zvyšovaniu sociálnej inklúzie
  • Popularizácia oblasti informačných a komunikačných technológií
  • Zvyšovanie povedomia o sektore informačných a komunikačných technológií
  • Napomáhanie vytváraniu excelentných pracovných podmienok
  • Intenzívna podpora vytvárania a využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
  • Prispievať k budovaniu poznatkovej ekonomiky

Pracovné ponuky

Partneri