IKT klaster
Zaict privátna zóna

Prihlásenie
Registrácia
nového užívateľa

Vitajte na stránke z@ict.

V záujme zabezpečenia udržateľného rozvoja Žilinského regiónu Žilinský samosprávny kraj dlhodobo vyvíja iniciatívy smerujúce k rozvoju inovácií a technologicky orientovaného priemyslu. Tieto sú o.i. formulované v Rámcovej stratégii Žilinského regiónu pre oblasť inovačného rozvoja, ktorá bola vytvorená ako súčasť projektu Žilinská inovačná politika (projekt tvorby regionálnej inovačnej stratégie).
Viac o inováciach Žilinského regiónu: Inovačný portál Žilinského regiónu

Jedným z identifikovaných nástrojov na dosiahnutie zlepšenia dlhodobej konkurencieschopnosti regiónu je podpora vzniku a rozvoja odvetvových klastrov. Existencia úspešných klastrov vo svete je dôkazom, že aj malé regióny môžu byť úspešné v globálnej konkurencii.

Aktuality

May 26, 2015
IT CAMP
Zaujímavé zadania projektov, skvelí kouči z firiem, vynikajúci študenti, výborná atmosféra. Všetci, ktorým koluje v žilách programátorská krv, zažili 22.mája 2015 pravý žilinský IT Camp, organizovaný IKT klastrom Z@ict.

May 13, 2015
Návštevy Z@ict a jeho členov na vybraných univerzitách v SR a ČR
V priebehu februára 2015 zástupcovia klastra Z@ict navštívili vybrané univerzity s technickým zameraním v Slovenskej republike a Českej republike. Cieľom série návštev bolo sprostredkovať študentom príležitosti pre podporu štúdia a začatie profesionálnej kariéry v Žilinskom regióne ponúkané zo strany klastra Z@ict a jeho partnerov, t.j. aktuálnu ponuku stáží, praxe, záverečných prác, voľných pracovných pozícií a podporu podnikateľských nápadov.

May 13, 2015
IT trhovisko - veľtrh príležitostí pre študentov, výskumníkov a potenciálnych zamestnancov v oblasti IKT
Podujatie vzniklo na základe idey prepojiť dopyt a ponuku na IT trhu práce v regióne, t.j. významných zamestnávateľov s potenciálnymi zamestnancami – študentmi univerzity.

Archív

 
Predmety činnosti IKT klastra zaict

Cieľom združenia je zlepšovanie kvality života obyvateľov Žilinského regiónu, zvyšovanie jeho prosperity a atraktivity, ako aj podpora konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.

Predmetom činnosti združenia je:

  • Vytvorenie a udržiavanie komunikačnej platformy
  • Cielená podpora vzdelávania
  • Prispievanie k zvyšovaniu sociálnej inklúzie
  • Popularizácia oblasti informačných a komunikačných technológií
  • Zvyšovanie povedomia o sektore informačných a komunikačných technológií
  • Napomáhanie vytváraniu excelentných pracovných podmienok
  • Intenzívna podpora vytvárania a využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
  • Prispievať k budovaniu poznatkovej ekonomiky

Pracovné ponuky

Partneri